Oferta ta skierowana jest do:

Narodowego Funduszu Zdrowia

Towarzystw Ubezpieczeniowych świadczących usługi „assistance”

Uzdrowisk

Ośrodków Rehabilitacyjnych

Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych

Szpitali

Domów Opieki nad Osobami Niepełnosprawnymi

Szkół Podstawowych

Szkół Ponadpodstawowych

Szkół Specjalnych

Pozostałych Placówek Medycznych

Pacjentów Indywidualnych

Serdecznie zapraszamy do kontaktu