Informacje o transporcie medycznym.

          NEFRO-TRANS Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma, posiadająca w swojej
nowoczesnej flocie pojazdów, jednostki specjalistyczne wyposażone w rampy oraz  bezpieczną platformę transportową specjalnie przygotowaną dla transportu osób niepełnosprawnych. Dysponujemy również dobrze wyposażonymi ambulansami dostosowanymi do transportu osób w pozycji leżącej.
Nasze nowoczesne jednostki do komunikacji zbiorowej doskonale nadają się również do obsługi logistycznej szpitali czy stacji dializ a także szkół specjalnych oraz instytucji miejskich i gminnych niosących pomoc swoim mieszkańcom.

Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów osobowych doskonale radzimy sobie z logistyczną obsługą przychodni POZ oraz laboratoriów diagnostycznych. Nasz wykwalifikowany personel gotowy jest do zabezpieczenia wszelkich wydarzeń publicznych zorganizowanych na przestrzeniach otwartych jak i zamkniętych.

            Obszar działań naszych ambulansów sanitarnych to nie tylko cały kraj, jesteśmy przygotowani również do transportu międzynarodowego.

            Transport sanitarny to usługa polegająca na transporcie osoby wymagającej opieki medycznej, lecz nie będącej w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia, specjalnie przystosowanym do tego pojazdem.

Ze względu na rodzaj, wstępnie możemy wyróżnić następujące rodzaje transportów:
-transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
-transport sanitarny daleki w POZ
-transport sanitarny karetką neonatologiczną (N)

            Transporty w Podstawowej opiece zdrowotnej zlecane są przez lekarza, który dokonuje oceny stanu pacjenta i decyduje o ewentualnej konieczności transportu. Warto zwrócić uwagę, iż osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie z komunikacji publicznej są uprawnione do bezpłatnego korzystania z transportu bez względu na rodzaj schorzenia. W pozostałych przypadkach o częściowej lub całkowitej opłacie ze strony świadczeniobiorcy za przywóz do placówki świadczeniodawcy udzielającego świadczeń i z powrotem.

Jednostki chorobowe uprawniające do skorzystania z transportu sanitarnego obejmują choroby nowotworowe, urazy, zatrucia a także wszystkie układy narządów w organizmie człowieka oraz wady rozwojowe i wrodzone.

            W szczególnych przypadkach, możliwy jest również tak zwany transport daleki w POZ. Przysługuje on osobom, które zmuszone były skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą , ich stan jest stabilny i nic nie zagraża ich życiu, jednak nie są zdolni do samodzielnego powrotu do domu lub jednostki kontynuującej leczenie w kraju ojczystym.

Do Transportu dalekiego zaliczamy również przewóz pacjentów, których stan nie pozwala na samodzielne bezpieczne podróżowanie, do jednostek specjalistycznych, których odległość „tam i z powrotem” przekracza 120km.

            Transport Neonatologiczny dotyczy dzieci w okresie noworodkowym  czyli do 28 dnia życia, wymagających opieki medycznej.